Publikacje

Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny Nr 1 (25) 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” - wraz z grupą partnerów - podjęło się realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. Jego celem jest nie tylko stworzenie nowego produktu turystycznego, ale także restytucja autentycznego pasterstwa.

Zadanie jest trudne, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Powodzenie projektu czyli – mówiąc branżowym językiem – jego trwałość zależy od wielu czynników, wzajemnie na siebie wpływających i warunkujących się. Co jednak jest przede wszystkim potrzebne do sukcesu, co jest warunkiem wręcz koniecznym? Odpowiedź dają dwaj bacowie Józef Michałek i Jarosław Buczek, dwaj górale, pierwszy ze Śląska Cieszyńskiego, drugi z Gorców. Według nich są to zaufanie i współpraca.

Wszystko zależy od współpracy. Samo pasterstwo opiera się właśnie na współpracy bacy i jego juhasów, ludzi, którzy na długie miesiące opuszczają dom, wspólnie dbając o stado. Do nich z kolei muszą mieć zaufanie
właściciele stad owiec i właściciele pastwisk. Klienci, kupujący wytwarzane przez nich produkty czy to spożywcze, czy to wełnę, muszą mieć zaufanie do ich wysokiej jakości. A turyści muszą być pewni, że spędzą w Karpatach niezapomniane chwile.

„Zaufanie i współpraca” – to dotyczy także samorządowców różnych szczebli, urzędników, działaczy organizacji społecznych, pracowników instytucji otoczenia biznesu i rolnictwa. Obojętni nie mogą pozostawać także mieszkańcy miejscowości na szlaku, którzy nie mają nic wspólnego z pasterstwem, serowarstwem czy turystyką. Nie ma bowiem udanego produktu turystycznego, który nie zyskałby akceptacji całej lokalnej społeczności.

Jednym z działań w ramach projektu jest wydawanie czasopisma „Karpacki Przegląd”, teraz po raz pierwszy z podtytułem „Społeczno-Kulturalny”. Tytuł znany wszystkim interesującym się sprawami polsko-słowackiego i polsko-ukraińskiego pogranicza, a wydawany w ramach różnych projektów już od 10 lat. W kolejnych numerach zajmować się będziemy tradycją i historią Wołochów oraz ich potomków, górali Beskidu, Tatr i Podhala. Ważnym zagadnieniem będzie także społeczny odbiór i problemy pasterstwa i gospodarki szałaśniczej. Te ostatnie zagadnienia obejmują zarówno udane próby
restytucji wypasu kulturowego, jak serowarstwa na całym obszarze pogranicza.


Zapraszamy do lektury

Adam Cyło

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020