Publikacje

Mapa "Szlak Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim"

Mapa prezentuje przebieg Szlaku Kultury Wołoskiej wraz z opisem pakietów turystycznych.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020