Publikacje

Salašníctvo pod Rozsutcom

Ovčiarstvo a salašníctvo stálo pro zrode obce Zázrivá a stále je jeho súčasťou, aj keď by sme si určite všetci želali, aby bolo zastúpené v omnoho väščej miere ako tomu je dnes. Obec Zázrivá, príroda regíonu Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny bola výrazne dotváraná aj prostredníctvom salašníctva príchodom Valachov, ktorí zanechali výraznú stopu aj v našej kultúre. Dnes sa čoraz viac obraciame ku svojim koreňom a radi vyhĺadávame veci pôvodné, tradičné, čisté a prírodné. Niekedy pri tom však zabúdame na tvrdú prácu a starostlivosť, ktorú si naša horská Krajina vyžaduje. Súčasný život prináša mnohé výzvy, príležitosti a riziká, podobne ako naši predkovia v minulosti, aj my máme svoje bežné starosti. Náš region skrýva mnohé nevyužité možnosti pre starostlivosť o krajinu, hospodárenie, agroturistiku a miestne produkty. Dnes sa viac ako v minulosti musíme snažiť nadviazať na to tradičné, overené a udržateĺné. Ovčiarstvo a salašníctvo sú príležitosťou, ktorú by sme mali využiť a zachovať okrem tradičného obhospodarovania krajiny aj miestne kultúrnededičstvo, któré a nimi úzko súvisí.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020