Publikacje

Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku

Quest zlokalizowany został w Dolinie Rabskiego Potoku, położonej obok Baligrodu, miejscowości lokowanej na prawie wołoskim, z wieloma atrakcjami kulturowymi i przyrodniczymi dla turystów.

Zapraszamy do pobrania questu.i Życzymy dobrej zabawy i wielu przygód!

Quest "Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku wykonany został w ramach zadania "Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020