Publikacje

Szałaśnictwo pod Rozsutcem

Owczarstwo i szałaśnictwo towarzyszyło początkom wsi Zázrivá i stale jest jej częścią, pomimo, że wszyscy życzyliby sobie, aby były obecne w o wiele większym stopniu niż jest to dziś. Gmina Zázrivá, przyroda regionu Małej Fatry i Wyżyny Kysuckiej były wyraźnie ukształtowane także przez szałaśnictwo i nadejście Wołochów, którzy zostawili wyraźny ślad w naszej kulturze. Dzisiaj coraz częściej wracamy do swoich korzeni i chętnie wyszukujemy rzeczy oryginalne, tradycyjne, czyste i naturalne. Czasami jednak przy tym zapominamy o ciężkiej pracy i utrzymaniu, których wymaga nasz górski region. Aktualny styl życia przynosi liczne wyzwania, okazje i ryzyka, tak samo jak nasi przodkowie w przeszłości, także my mamy swoje codzienne kłopoty. Nasz region ukrywa wiele niewykorzystanych możliwości dotyczących opieki nad naszym obszarem, gospodarowania, agroturystyki i produktów regionalnych. Dziś musimy dbać o to w dużo większym stopniu niż kiedyś, aby nawiązać do rzeczy tradycyjnych, sprawdzonych i trwałych.  Owczarstwo i szałaśnictwo tworzą możliwości, które powinniśmy wykorzystać i zachować, oprócz zagospodarowania naszych obszarów oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego, które są z nimi ściśle związane.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020