Publikacje

W Uhercach Mineralnych na Szlaku Kultury Wołoskiej - QUEST

Quest zapoznaje z tematyką Uherzec Mineralnych oraz ich współczesnymi atrakcjami turystycznymi. Wieś Uherce Mineralne leży w Kotlinie Uherczańskiej, na styku Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. Przebiega przez nią droga wojewódzka nr 895, która prowadzi pod zaporę w Solinie, leżącą ok. 10 km na południowy wschód od Uherzec.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020