Trasy Redyków

Na Szlaku Kultury Wołoskiej niejednokrotnie nadejdzie okazja, aby osobiście przeżyć redyk lub podróżować trasami redyków..

Redyk to uroczyste wyjście pasterzy z owcami na halę (redyk wiosenny) lub zejście z hali do gospodarstw (redyk jesienny). Współczesny spęd owiec ma charakter widowiska folklorystycznego kierowanego do turystów oraz do górali, którzy mogą podjąć próbę identyfikacji ze swoją tradycją. Wiosną gospodarze oddają swoje owce bacy, który wraz z towarzyszącymi mu juhasami wyrusza na hale, tam zwierzęta pozostają aż do jesieni. Podczas wypasu baca i juhasi mieszkają w bacówce, która oprócz schronienia służy także do wyrobu oscypków i bundzu. W trakcie redyków mamy okazję, aby podziwiać występy zespołów regionalnych oraz degustować lokalne wyroby. Największym tego typu wydarzeniem jest Redyk Karpacki, który można obejrzeć m.in. w Osławicy, Ochotnicy Górnej, czy Szczawnicy.

Zachęcamy do odkrywania tych wyjątkowych tras!

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020