Wydarzenia

Redyk na Buczu

W programie:

- obrzęd poświęcenia owiec

- regionalne potrawy

- zabawa z Dj Pedro i zespołem Fama

Miejsce: Bacówka "Bucze" Górki Wielkie, ul. Harcerska

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020