Wydarzenia

Redyk Wiślański - Miyszani owiec na Cieńkowie 2019

Wydarzenie odbędzie się przy pasterskiej kolybie/bacówce na Cieńkowie, znajdującej się na trasie żółtego szlaku turystycznego.

W programie imprezy, nawiązującej do wiosennego wyprowadzenia owiec na hale, znajdą się występy góralskich kapel i grup folklorystycznych: kapeli góralskiej WISŁA, męskiej grupy śpiewaczej GRÓNIE, zespołu regionalnego MAŁA WISŁA oraz kapeli WAŁASI. 

O 12:00 rozpocznie się tradycyjny obrzęd mieszania owiec, na który składa się przyprowadzenie owiec, modlitwa, poświęcenie i okadzenie stada oraz wymieszanie wokół "mojki".

PROGRAM:

11:00 Kapela Góralska "WISŁA"

11:30 Zespół Regionalny "MAŁA WISŁA"

12:00 obrzęd mieszania owiec

12:15 Grupa Śpiewacza "GRÓNIE"

12:30 prelekcja na temat serów pasterskich z możliwością degustacji

13:00 Koncert kapeli "WAŁASI"

Dodatkowo przeprowadzony zostanie konkurs gry na trombicie dla dzieci i młodzieży.

Podczas imprezy będzie można skosztować serów, gulaszu baraniego i kiełbasy baraniej, wiślańskich kołoczy oraz herbaty z zielin.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020