Wydarzenia

Wołoska Koliba

Wydarzenie organizowane jest w ramach Szlaku Kultury Wołoskiej przez Województwo Podkarpackie.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020