Bacówka na Hali Baraniej, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Barania Góra jest górą, która oddziela powiat Bielski i Żywiecki. Według mapy Jonasza Nigriniego  z 1724r. w rejonie Baraniej Góry znajdowało się kilka szałasów pasterskich. Historia Hali Baraniej jest nieodłącznie związana z gospodarką pasterską, która miała tutaj miejsce od wielu lat. Powstanie nazwy ma kilka hipotez związanych z jej kształtem, który przypomina barana, a inna z legend głosi o tragicznym pożarze w wyniku, którego spłonęło 300 baranów. (Cicha 2011: 13).Współczesna bacówka znajduje się na obszernej polanie pod Baranią Górą w granicach gminy Kamesznica.  Jej nowa historia związana jest z postacią Piotra Kohuta, który powrócił z owcami w to miejsce. Odbudowano tutaj bacówkę i jest to obecnie miejsce wypasu owiec. Konstrukcja bacówki oparta jest na solidnych balach- okrąglakach niskozrębowy budynek ze ścianami połączonymi na obłap z ostatkami. III Zjazd Karpacki odbył się właśnie na Hali Baraniej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020