Bacówka na Złotym Groniu, Istebna, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Złoty Groń to oblegane przez turystów miejsce z uwagi na piękną panoramę. Wykarczowana przez pierwszych osadników góra była od zawsze miejscem wypasu owiec. Postawiono w  tym miejscu bacówkę oraz wypasa się stada owiec. Obiekt przynależy do Szlaku Bacówek Programu Owca +Opis architektoniczny: Bacówka w konstrukcji wieńcowej z ciosanych bali zawęgłowana na jaskółczy ogon. Wejście usytuowane w ścianie szczytowej przykryte jest rozłożystym dachem dwuspadowym. Ściana szczytowa wysunięta przed wejście. W tym miejscu odbywa się wiele imprez pasterskich propagujące ten tradycyjny i obecny tutaj od wieków sposób gospodarowania i bogatej kultury. Poniżej wybudowano pierwszą bramę wołoską.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020