Bacówka na Zlatom hrozne, Istebna, Sliezske Beskydy

Kategoria: Architektúra

Golden Groń je miestom preplneným turistami kvôli prekrásnej panoráme. Hora vyklčovaná prvými osadníkmi bola vždy pasienkom pre ovce. Bola tu postavená pastierska chata a pasú sa stáda oviec. Budova patrí k Ceste ovčiakov a chodníkov. Architektonický popis: Pastierska chata v koronárnej stavbe vyrobená z vyrezávaných guľatiny sa zmenila na rybinovú. Vchod umiestnený v štítovej stene je pokrytý širokou štítovou strechou. Pred vchodom vyčnieva štítová stena. Usporadúva sa tu mnoho pastoračných podujatí na podporu tejto tradičnej a bohatej poľnohospodárskej kultúry, ktorá sa tu po stáročia koná. Pod prvou valašskou bránou bola postavená.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020