Chata Jana Kawuloka, Istebna, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Centrum gminy Istebna i jej przysiółki to prawdziwy skarbiec XIX-wiecznej architektury drewnianej. Znajduje się tutaj kilkadziesiąt drewnianych chałup, które powinny być chronione. Jeden już z nielicznych doskonale zachowanych obiektów znajduje się na przysiółku Wojtosze pod numerem 163. Jest to przykład kurlawej chałupy- nie posiadającej komina, która powstała  w 1863 r. Obiekt o konstrukcji zrębowej kryty jest gontem i posiada charakterystyczny kozubek w zakończeniu ściany szczytowej.  Funkcjonuje tutaj izba regionalna z wieloma eksponatami. Opiekę nad zabytkową chałupą sprawuje Janusz Macoszek, wybitny znawca tutejszego folkloru. Budynek mieszkalny wraz z chlewem wpisany jest do rejestru zabytków.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020