Czynne bacówki w Brennej

Kategoria: Architektura

Bacówka Bucze, Górki Wielkie, Beskid Śląski

Nowy obiekt otwarty w 2015r. gospodarzami „Bacówki na Buczu” są Stanisław i Bogusława Juchowie z Górek Wielkich. Obiekt krokwiowy z wejściem usytuowanym centralnie w ścianie szczytowej. Dach dwuspadowy stromy w konstrukcji krokwiowej, oparty jest o podłoże i nieco wysunięty nad wejście. Zastosowano pokrycie dachu długimi drewnianymi tarcicami szalunkowymi. W tym miejscu można zasmakować regionalnych produktów, wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Spore stado wypasane jest na pastwiskach powyżej bacówki na stokach góry Bucze. Bacówka otwarta jest w soboty i w niedziele. Zapewnia ciekawą ofertę spędzenia czasu dla grup oraz osób indywidualnych. Jest to pierwszy obiekt na Szlaku Bacówek Programu Owca+


Bacówka na Skałce, Brenna, Beskid Śląski 

Bacówka Skałka-Złączana znajduje się na południowej polanie Trzech Kopców. W tym miejscu prowadzony jest tradycyjny, sezonowy wypas owiec oraz imprezy towarzyszące. Opis architektoniczny: obiekt wykonany z solidnych bali ciosanych czworobocznie. Obiekt ma formę chałupy jednoizbowej. Bacówka niskozrębowa, zawęgłowana na jaskółczy ogon. Świetnie zachowany sposób mszenia przestrzeni pomiędzy bierwionami. Obiekt znajdujący się na Szlaku Bacówek Programu Owca +.


Bacówka na Malince, Brenna Leśnica, Beskid Śląski 

Jedyny tego typu obiekt na  Szlaku Bacówek Programu Owca +. Szałas dwupołaciowy z dachem opartym o podłoże. Służy dzisiaj w celach edukacyjnych oraz turystycznych, przetwórstwa mleka i jako miejsce chroniące przed niepogodą podczas pracy sałaszu. Pastwiska czynne w sezonie stanowią pokarm dla wypasających się w sezonie stad owiec. Przy gospodarstwie agroturystycznym „U Gazdy” działa zagroda edukacyjna, gdzie prowadzone są warsztaty wyrobu sera, obróbki wełny i sianokosów. Gospodarstwo zostało również odznaczone nagrodą za wyśmienitą kiełbasę baranią w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – smaki Regionów” postawiono bramę wołoską. Organizowane są tutaj Mistrzostwa Górali  Karpackich w Koszeniu Łąki Kosą oraz Mistrzostwa Polski Psów Pasterskich


Bacówka na Kotarzu, Hala Jaworowa, Brenna, Beskid Śląski

Hala Jaworowa jest określana mianem największej hali Beskidu Śląskiego. Bogate walory przyrodnicze i widokowe warunkują powrót w to miejsce pasterstwa. W latach 80. wypasano tutaj stado ok. 350 owiec. Nazwa Kotarz związana jest gospodarką pasterską, koceniem się owiec. W dniu dzisiejszym wypasa się tutaj spor stado. Funkcjonuje tutaj współczesna kolyba. Bardzo prosta konstrukcja zbliżona do szopy. Odeskowany pionowo obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o poszyciu z desek

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020