Hala Boracza, Żabnica Beskid Żywiecki

Kategoria: Architektura

Na Hali Boraczej i Cukiernicy  bacą jest Adam Gruszka. Dzięki jego pracy przywrócone zostało tutaj pasterstwo. Pielęgnowana jest tutaj tradycja myiszania i rozsodu owiec. Jak w każdej tego typu bacówce wyrabia się bryndze, oscypek, redykołkę. Bacówka to niewielki obiekt szalowany, przykryty szyndziołami. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020