Przysłowia i powiedzenia bacowskie

Kategoria: Kultúra

Do najważniejszych przysłów typowo pasterskich należą:
1. Po św. Michale paś nawet na powale
Oznacza, że po dniu św. Michała (29 września) można wypasać owce na każdym polu, bez względu na właściciela, oraz na to co tam wcześniej rosło.

2. Kto pasie po Michale nie wróci na hale.
Powiedzenie będące ostrzeżeniem – kto będzie wypasał owce dłużej niż do tradycyjnej daty zakończenia sezonu, ten może nie doczekać kolejnego sezonu.


3. Jedna owca parszywa całe stado zarazi
Powiedzenie nawiązujące do pasterstwa informujące o tym by uważnie dobierać sobie współpracowników, towarzyszy, przyjaciół.

4. Kto ma owce, ten ma co chce.
Przysłowie mówiące o tym, że każdy właściciel owiec może siebie uważać za szczęśliwca, gdyż przy owcach niczego mu nie braknie.

5. Święty Jan daje owcom mleka dzban.
Przysłowie wskazujące, że w okresie świętojańskim (24 czerwca) owce się najlepiej się doją, ponieważ jest wówczas najlepsza pasza na łące.

Poza tym można wskazać jeszcze inne przysłowia lub powiedzenia nawiązujące do pasterstwa lub w pośredni
sposób z nim związane (jak choćby dotyczące pogody, która była istotna dla wszystkich pracujących w polu: rolników, pasterzy, sadowników itp.)

Przysłowia
Święty Bartłomiej to już dupą w płomień.
Jak uroki żegnają to węgle ciskają.
Święta Anka pasie baranka

Związane z polem i łąką
Uciekaj diable z ostem. Święty Szczepan idzie z owsem.
Na świętego Jerzego rosa nie każdej łaki chwyci sie kosa.
Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska.

ludziach lub zwierzętach dobrze wyglądających:
Tęgi jak piec

Związane z początkiem wypasu:
Gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni.
Na świętego Wojciecha wołowa pociecha.
Na święty Wojciech kobyli pociech.

Przysłowia dotyczące pogody
Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała.
Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty.
Gdy w dzień świętego Bartłomieja po górach burzy, w jesieni brona rolę
kurzy.
W sierpniu mgły w górach - mroźne Gody, kiedy mgły w dolinach - to
wróżba pogody.

Zagadka ludowa:
Ćtyry cyce,
Dwie kopyce;
Ćtyry tyki,
Dwa paytyk . (krowa)
Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020