Stanisław Budz -Lepsiok zwany Mrozem - najsławniejszy dudziarz na Podhalu

Kategoria: Kultúra

Grał na złóbcokach, fujarach, piszczałkach i dudach. Jego gry słuchali wielcy polscy kompozytorzy i artyści odwiedzjący Zakopane (m.in. Karol Szymanowski, Jan Kasprowicz, etnomuzykolog Adolf Chybiński i inni), co nalazło odzwierciedlenie w ich utworach. Ze względu na niebywały talent zapraszany był na występy poza rodzinnym Podhalem: do Warszawy, Lwowa, Berlina i Paryża. Dudziarz udzielał się także społecznie – był współzałożycielem Oddziału Związku Podhalan w Poroninie. Stanisław Budz-Lepsiok kształcił muzycznie własnego syna Jana, a następnie wnuków: Stanisława Budza-Mroza „Młodszego” oraz Władysława Trebunie- Tutkę. Po nich pałeczkę przejęli przedstawiciele kolejnego pokolenia w tym m.in. Krzysztof Trebunia-Tutka. Talent muzyczny Lepsioka został upamiętniony. W latach 1974-77 działał w Poroninie zespół regionalny jego imienia, a od 2010 r. odbywa się w tej miejscowości „Przegląd Gry na Instrumentach Pasterskich im. Stanisława Budza- Mroza”. W Poroninie na frontowej ścianie Gminnego Ośrodka Kultury zainstalowano w 2010 r. tablicę pamiątkową poświęconą temu muzykowi.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020