Aktualności

Ogólne

Festiwal Góra Kolorów i Etnopole

Dzięki temu na Czantorii w Ustroniu przez 3 dni można było posłuchać koncertów, wziąć udział w imprezach, warsztatach i niezliczonych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Impreza miała charakter zarówno edukacyjny (warsztaty serowarstwa, rękodzielnictwa, pokazy i prelekcje na temat pasterstwa) jak również rekreacyjny (koncerty, konkursy z nagrodami).

Festiwal miał na celu przybliżenia różnorodności kultur i tradycji, począwszy od tradycji związanych z kulturą pasterską, góralską po współczesność. Przygotowane prezentacje serowarstwa, prelekcje dotyczące historii pasterstwa pozwoliły upowszechnić i uchronić przed zapomnieniem kulturę pasterską.

Program części edukacyjnej zawierał:

  • pokaz serowarstwa,
  • degustacja żyntycy i serów,
  • warsztaty z wyplatania siana,
  • prezentacja tradycyjnych strojów pasterskich ,
  • występy kapeli góralskiej, warsztaty z gry na instrumentach góralskich,

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020