Aktualności

Ogólne

Magurski Park Narodowy wiosną

Magurski Park Narodowy wiosną – jeden z 23 parków narodowych w Polski. Leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej.

fot. Adam Krzykwa

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020