Aktualności

Ogólne

Przedłużenie Szlaku Kultury Wołoskiej na Ukrainę!

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż w ramach drugiego naboru wniosków do mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zatwierdzony do dofinansowania został projekt: „Wallachian Culture Trail in the Polish-Ukrainian borderland” będący przedłużeniem Szlaku Kultury Wołoskiej na Ukrainę.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020