Aktualności

Ogólne

WISŁA - Miyszani Owiec na Cieńkowie

Impreza miała na celu przybliżenie uczestnikom tradycji pasterstwa wołoskiego, obecnego na terenie Karpat i Beskidu Śląskiego. Podczas imprezy było można skosztować serów owczych, gulaszu baraniego, herbaty z zielin (ziół) i lokalnych wypieków. Impreza obejmowała również występy kapel i zespołów regionalnych oraz szereg konkursów z nagrodami, m.in.: gra na trombicie.

Impreza nawiązywała do tradycji pasterskich Wisły (związana z rozpoczęciem wypasu owiec na halach). Tradycyjnym obrzędom towarzyszyły występy taneczne i zabawa przy góralskiej muzyce.

Program imprezy:

11:00 – siostry Bacmanakove (Słowacja)

11:20 – występ zespołu Wisła+ z Wisły

11:40 – występ zespołu Mała Istebna z Istebnej

12:00 – rozpoczęcie obrzędu miyszanio – przeprowadzenie owiec, modlitwa, okadzenie stada, miyszani stada wokół moja, wyjście z owcami na sałasz

12:20 – grupa śpiewacza Grónie z Wisły

12:40 – siostry Bacmanakove (Słowacja)

13:00 – zespół Wisła+ z Wisły

13:20 – prelekcja na temat serów pasterskich wraz z degustacją – prowadzi Józef Michałek

14:00 – kapela góralska Wista z Wisły 15:00 – zakończenie imprezy

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020