Miejsce związane z kulturą

BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wołoskie nazewnictwo

Ekspozycja pasterska „Instrumenty ludowe w Karpatach" w Piwnicznej

Opis miejsca

ekspozycja poświęcona instrumentom ludowym Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pasterskich. Na ekspozycji prezentowane są modele, fotografie, makiety oraz eksponaty najczęściej spotykanych instrumentów w Karpatach. Na wystawie dostępne również plansze informujące o kulturze wołoskiej i przybliżające związane z nią tematy. 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020