Produkt turystyczny

BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wołoskie nazewnictwo

Śladami Wołochów po Małopolsce

Zapraszamy na wędrówkę śladami Wołochów... 15 tras tematycznych wiodących przez Małopolskę, które razem składają się na całościowy, przekrojowy obraz pasterskiej spuścizny, dla której górskie tereny są tłem – kontekstem, który dzięki szlakom zyskuje dodatkową, niematerialną wartość.

Czas przejścia:

10:00

Odległość:

29,9

Poziom trudności:

2

Tematyka:

etnografia

Opis produktu

Kosarzyska (Piwniczna Zdrój, skrzyżowanie) - Przełęcz Gromadzka 8 km (3:00 h) - Obidza 0,3 km (0:05 h) - Radziejowa 4,2 km (1:45 h) - Schronisko PTTK Przehyba 4,9 km (1:30 h) - Dzwonkówka 6,8 km (2:15 h) - Krościenko 5,7 km (1:30 h) 

Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin z dziećmi

--

Mapa – chociaż zupełnie jej nie przypomina – może być jak książka. Mimo tego, że minęło kilka wieków, a świat bardzo się zmienił, wiele nazw terenowych do dzisiaj nosi językowe ślady wołoskiego pochodzenia. Kryją się w nich niezwykłe historie górskiego osadnictwa – oswajania dzikich terenów, które dla wielu pokoleń stały się domem. 

Tradycyjne nazwy, wywodzące się z języka wołoskiego, noszą nie tylko wsie i ich przysiółki, ale także wiele szczytów, polan i potoków, ukrytych w beskidzkich lasach. Bardzo często spotkać można je w Gorcach, gdzie powstała pierwsza wołoska wieś – Ochotnica – ale natknąć można się na nie i w innych rejonach Beskidów oraz całych Karpatach. Wołoskie nazewnictwo „wędrowało” wraz z pasterzami, docierając do najodleglejszych zakątków gór. Nawiązuje najczęściej do ukształtowania terenu i jego wyróżniających się cech oraz przyrody – roślin i zwierząt. Nie brak również nazw związanych z działalnością człowieka, a także powiązanych z imionami i nazwiskami właścicieli gruntów, na których wypasano owce i woły. 

Najpopularniejsze nazwy wołoskiego pochodzenia to:

Beskid od „bjêska” – hala, górska łąka, pastwisko Certeż, Czerteż od „certez” – jasny, czysty, podświetlony, wypalony Groń, Gronik od „grui” – wzgórek, szczyt, kopulaste wzgórze Kiczora od „chica” – włosy, zarost, zarośnięta góra Koszar, Koszary, Kosarzyska od „coşar” – stodoła, obora, przenośna zagroda dla owiec Kotelnica od „kocić” – miejsce, gdzie owce rodziły jagnięta Magura, Magurki od „măgura” – wolno stojący lub wyraźnie wyodrębniony masyw górski Przysłop od „prislop, prislopul” – przełęcz, siodło, miejsce na grzbiecie Runek od „runc” – polana wypasowa Solnisko – miejsce, w którym wykładano sól dla stad owiec, kóz lub bydła

Trasa:

Trasa piesza zaczyna się w Kosarzyskach, osiedlu miejscowości Piwniczna-Zdrój, położonej w dolinie Popradu. Wędrujemy szlakiem czerwonym w kierunku zachodnim. To najstarszy szlak w Beskidzie Sądeckim, wyznakowany w 1906 r. jako droga dla kuracjuszy, którzy do Piwnicznej przybywali pociągiem. Stąd przez góry udawali się do Szczawnicy. 

Po ok. 3:00 h marszu docieramy do przełęczy Gromadzkiej, gdzie szlak łączy się ze szlakiem zielonym. Kilka minut później, na Obidzy, do szlaku czerwonego dołącza długodystansowy szlak niebieski Wielki Rogacz-Tarnów. Żegnamy szlak czerwony i kontynuujemy wędrówkę w kierunku Wielkiego Rogacza. Tutaj spotykamy inny czerwony szlak – Główny Szlak Beskidzki – którym po ok. 0:40 h docieramy na Radziejową, najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego (1262 m n.p.m.). Po ok. 1:30 h na trasie spotykamy Schronisko PTTK Przehyba, spod którego rozpościera się wspaniała panorama na Tatry. 

Przemieszczamy się dalej szlakiem czerwonym, by po ok. 2:15 h przez przełęcz Przysłop dotrzeć na Dzwonkówkę, w masywie której znajduje się kilka polan będących pozostałością po dawnym pasterstwie, podobnie jak nazwa góry. Z Dzwonkówki przez Groń schodzimy do Krościenka, gdzie po ok. 1:30 h spotykamy inną, ważną dla Beskidu Sądeckiego rzekę – Dunajec. 

Dodatkowe informacje

Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy:

  • Święto Dzieci Gór, lipiec, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.
  • Pannonica Folk Festival, sierpień, Starosądecka Fundacja Kultury.
  • Redyk w Jaworkach, sierpień, MOK Szczawnica.

Miejsca związane z kulturą

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020