Miejsce związane z kulturą

BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wołoskie nazewnictwo

Pomnik Partyzantów na Przysłopie

Opis miejsca

nazwa przełęczy wywodzi się z języka wołoskiego i oznacza przełęcz, siodło, miejsce na grzbiecie. W czasie II wojny światowej Przysłop był kryjówką partyzantów. Zatrzymywali się tu także na odpoczynek i nocleg kurierzy. W 1944 r. zginęło tutaj 5 członków oddziału „Wilk”, zaskoczonych przez Niemców. Ich śmierć upamiętnia pomnik znajdujący się na przełęczy.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020