Miejsce związane z kulturą

BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wołoskie nazewnictwo

Obidza

Opis miejsca

wieś położona w północnej części Paśmie Radziejowej. Jej pierwszymi osadnikami prawdopodobnie byli pasterze wołoscy, którzy karczując tutejsze lasy zajmowali pod pasterstwo grzbiety pobliskich wzniesień. We wsi dobrze zachowane, zabytkowe zagrody i budynki mieszkalne będące przykładem tradycyjnej architektury drewnianej. 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020