Miejsce związane z kulturą

BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wołoskie nazewnictwo

Wychodnie skalne na Skałce

Opis miejsca

dawniej wzdłuż grzbietu Skałki ciągnęły się hale pasterskie. Gazdował tutaj m.in. Tomasz Guszkiewicz „Gruś”, słynny w okolicach baca, uznawany przez miejscową ludność za czarownika. Legendy mówią, że Baca Gruś z Krościenka do pokonania czarów rzuconych na stado owiec używał włosów łonowych wisielca, w ludowej kulturze uważanych za magiczny artefakt. 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020