Miejsce związane z kulturą

BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wołoskie nazewnictwo

Przehyba

Opis miejsca

szczyt górski w zachodniej części Pasma Radziejowej. Jego nazwa wywodzi się od Rusinów zamieszkujących niegdyś tereny Rusi Szlachtowskiej i oznacza przełęcz. Początkowo nazwa ta dotyczyła tylko znajdującej się tutaj hali, dopiero później przeniesiono ją również na szczyt. W pobliżu schronisko PTTK, spod którego rozpościera się wspaniała panorama na Tatry.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020