Produkt turystyczny

BESKID SĄDECKI: Usiądź i podziwiaj – odpoczynek na widokowej polanie

Śladami Wołochów po Małopolsce

Zapraszamy na wędrówkę śladami Wołochów... 15 tras tematycznych wiodących przez Małopolskę, które razem składają się na całościowy, przekrojowy obraz pasterskiej spuścizny, dla której górskie tereny są tłem – kontekstem, który dzięki szlakom zyskuje dodatkową, niematerialną wartość.

Czas przejścia:

4:25

Odległość:

12,8

Poziom trudności:

2

Tematyka:

przyroda

Opis produktu

Rytro - Schronisko Kordowiec 4,1 km (1:45 h) - Niemcowa 2,6 km (1:05 h) - Piwniczna-Zdrój 6,1 km (1:35 h)

Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin z dziećmi

Widokowe polany, rozpościerające się na beskidzkich szczytach albo schowane wśród leśnych ostępów, to świadectwo obecności Wołochów, które podziwiać możemy do dzisiaj. Są dowodem na oswajanie karpackiej puszczy – determinacji ludzi, którzy przybyli z daleka wraz ze swoimi stadami, w poszukiwaniu nowych terenów do życia. To właśnie tutaj, karczując gęste lasy, zakładali swoje domostwa. Stopniowa rezygnacja z nomadycznego trybu życia, przy jednoczesnym rozwijaniu gospodarki pasterskiej, dała początek zjawisku zwanemu dzisiaj transhumancją – sezonowemu, stałemu przeganianiu stad z górskich pastwisk letnich na pastwiska zimowe, położone w dolinach.

Górskie hale to świetne punkty obserwacyjne, z których podziwiać można wszystko, co znajduje się wokół – nierzadko w panoramach 360°. To właśnie z takiej perspektywy doskonale widać doliny rzeczne, wzdłuż których wiele wieków temu powstawały ludzkie osady. Z polan widoczne są również okoliczne szczyty, noszące wołoskie nazwy. Ciekawostką są zlokalizowane na górskich zboczach pasterskie szałasy, będące przykładem tradycyjnej architektury drewnianej. 

Mimo tego, że ślad po Wołochach, którzy na tereny Polski dotarli na przełomie XIV i XV w., zdążył się już rozpłynąć, ich obecność na terenie południowej części naszego kraju jest ciągle żywa. Przejawia się m.in. w tradycyjnym wypasie owiec, kultywowanym przez współczesnych baców, świętach przybliżających pasterskie zwyczaje i dostępności owczych wyrobów, których receptura wytwarzania od wielu setek lat pozostała niezmienna. Miejscami prezentującymi dziedzictwo kultury wołoskiej w Małopolsce są również ekspozycje muzealne, w ciekawy sposób przybliżające to, jak życie górali wyglądało kiedyś.

Warto podążać dawnymi szlakami Wołochów, a wędrując – odkrywać ich tajemnice. 

Trasa:

Trasa piesza wiedzie przez wschodnią część pasma Radziejowej i zlokalizowane w jego obrębie widokowe polany.

Wędrówkę rozpoczynamy w Rytrze, miejscowości położonej nad Popradem i przemieszczamy się na zachód szlakiem czerwonym – Głównym Szlakiem Beskidzkim. Trasa na długim odcinku odkryta i bardzo malownicza, świetne widoki na położoną w dolinie rzekę i wznoszące się po drugiej stronie pasmo Jaworzyny Krynickiej. Dobrze widoczne ruiny ryterskiego zamku. 

Po ok. 1:45 h docieramy do wzgórza Kordowiec. Na jednej z polan niepozorny budynek dawnej szkoły, otwierany jako schronisko „Szkoła pod obłokami”. Nazwa obiektu nawiązuje do tytułu książki Marii Kownackiej, o podobnej szkole zlokalizowanej pod Niemcową, której ruiny można spotkać dalej przy szlaku. Po drodze kurna chata babci Ludwiki Nowakowej, przez okolicznych mieszkańców zwanej „gazdynią beskidzkiej przestrzeni" i kilka widokowych polan. W sezonie letnim czasami spotkać można na nich owce.

Po ok. 1:00 h marszu wychodzimy na polany ciągnące się w stronę szczytu Niemcowej. Wyżej rozległa hala Kramarka i węzeł szlaków pod Trześniowym Groniem. W pobliżu sezonowe schronisko – Chatka pod Niemcową. Wchodzimy na szlak żółty, którym schodzimy z powrotem w dolinę Popradu. Po ok. 1:35 h docieramy do Piwnicznej-Zdroju.


Dodatkowe informacje

Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy:

  • Nadpopradzkie Sobótki, czerwiec, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju & Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich & Regionalny Zespół Dolina Popradu.
  • Święto Dzieci Gór, lipiec, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.
  • Pannonica Folk Festival, sierpień, Starosądecka Fundacja Kultury

Miejsca związane z kulturą

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020