Produkt turystyczny

GORCE: Zagórzanie – na styku gór, na styku kultur

Śladami Wołochów po Małopolsce

Zapraszamy na wędrówkę śladami Wołochów... 15 tras tematycznych wiodących przez Małopolskę, które razem składają się na całościowy, przekrojowy obraz pasterskiej spuścizny, dla której górskie tereny są tłem – kontekstem, który dzięki szlakom zyskuje dodatkową, niematerialną wartość.

Czas przejścia:

2:00

Odległość:

31,3

Poziom trudności:

2

Tematyka:

etnografia

Opis produktu

Rabka-Zdrój - Olszówka 5,2 km (0:25 h) - Poręba Wielka 2,9 km (0:20 h) - Niedźwiedź 1,6 km (0:05 h) - Podobin 2,3 km (0:07 h) - Mszana Dolna 4,8 km (0:15 h) - Raba Niżna 6,1 km (0:25 h) - Rabka Zdrój 8,4 km (0:30 h)

Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych

Kiedy na tereny Zagórzan – grupy etnograficznej zamieszkującej północną stronę Gorców i część Beskidu Wyspowego – dotarli Wołosi, doliny u stóp gór zasiedlali już polscy rolnicy, którzy przybyli z północy. Wędrowni pasterze, zajmujący rozległe połacie stoków Beskidów, do tej pory niezamieszkane, asymilowali się z miejscową ludnością. Przekazywali jej swoje zwyczaje i sposób gospodarowania, mając znaczny wpływ na dalszy rozwój regionu. 

Od XVI w. w obrębie północnych stoków Gorców trwał już w pełni proces osiedlania się przybyszów na stałe. Do tradycyjnego sposobu gospodarowania, jakim była uprawa ziemi, wnieśli również sezonowe pasterstwo owiec. Wypas prowadzono zarówno na halach i polanach gorczańskich, jak również w pobliskim Beskidzie Wyspowym, m.in. na Śnieżnicy, Ćwilinie, Mogielicy i Łopieniu. Bacowie zagórzańscy (pochodzący m.in. z Poręby Wielkiej, Mszany, Lubomierza czy Łętowego) bardzo często w swoje stada włączali również owce gospodarzy z sąsiednich okolic, gdzie wypas zbiorowy nie był tak popularny. Gorce – zaraz po Tatrach – były drugim co do wielkości ośrodkiem pasterskim. Szacuje się, że w roku 1925 r. w rejonach Gorców i Beskidu Wyspowego wypasano ponad 10 tysięcy owiec i ponad 500 sztuk bydła. 

Folklor zagórzański zachował się stosunkowo słabo do dzisiejszych czasów, ulegając wpływom m.in. z sąsiedniego Podhala. Mimo tego, że w zapomnienie odeszły tradycyjne instrumenty i tańce pasterskie, w przekazie słownym zachowało się jednak mnóstwo opowieści o słynnych bacach, czarownikach i znachorach, m.in. o Bulandzie – Tomaszu Chlipale, znanym z umiejętności uzdrawiania i nadprzyrodzonych zdolności.   

Trasa:

Trasa rowerowa przebiega przez jedne z ciekawych miejscowości związanych z góralami zamieszkującymi północną stronę Gorców. 

Przejazd rozpoczynamy w Rabce-Zdroju, miejscowości znanej jako popularne uzdrowisko. Kierujemy się na wschód, w stronę miejscowości Olszówka, do której docieramy po ok. 0:25 h jazdy. Nad zabudowaniami Polana Śmierdząca, na której dawniej wypasano owce.  

Podążamy dalej główną drogą, by po ok. 0:20 h dotrzeć do Poręby Wielkiej. Nazwa wsi wywodzi się od wyrąbanego kawałka puszczy. Znajduje się tutaj główna siedziba dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego. Zaraz za zabudowaniami Poręby Wielkiej zabudowania wsi Niedźwiedź – na rynku pomnik Władysława Orkana, polskiego pisarza tworzącego w okresie Młodej Polski. Tematyką jego utworów był głównie obraz biednej polskiej wsi. 

Główną drogą kierujemy się na północ, w kierunku pobliskiej miejscowości Podobin, do której dojeżdżamy po ok. 0:07 h. We wsi, w największym okresie jej rozwoju, kwitło rzemiosło. Działali tu m.in. kuśnierze, kołodzieje, kowale i cieśle. Wielu podobińskich chłopów było również właścicielami gorczańskich polan, na których okoliczni bacowie wypasali owce. 

Jedziemy dalej na północ, by po ok. 0:15 h dotrzeć do drogi nr 968, przy której położona jest Mszana Dolna. Przez długie lata mieszkał tutaj urodzony w sąsiednim Podobinie dr Sebastian Flizak, kierownik Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, filolog klasyczny i etnograf, zasłużony badacz kultury Zagórzan.

W Mszanie Dolnej na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i wjeżdżamy w drogę krajową nr 28, nazywaną „trasą karpacką”. Poruszamy się nią na zachód, w kierunku Rabki-Zdroju, do której dojeżdżamy po ok. 1:00 h, mijając w połowie drogi Rabę Niżna – miejscowość położoną w dolinie Raby, jednej z najpiękniejszych dolin karpackich. Jej naturalne piękno stanowi przede wszystkim otoczenie okolicznych gór Beskidu Wyspowego oraz Gorców oraz liczne punkty widokowe. 

Dodatkowe informacje

Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy:

  • „Weekend z GPN”, maj, Gorczański Park Narodowy.
  • Watra Ochotnicka, sierpień, Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej.
  • Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

Miejsca związane z kulturą

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020