Produkt turystyczny

Ze sztuką na trasie

Ze sztuką na trasie

Opis produktu

RODZAJ TRASY: samochodowa

DŁUGOŚĆ TRASY: ok. 197 km

 

PRZEGIEB TRASY:

Przełęcz Dukielska - Medzilaborce – Snina – Humenné – Stropkov – Svidník – Przełęcz Dukielska

 

OPIS TRASY:

Trasę zaczynamy na Przełęczy Dukielskiej (500 m n.p.m.), jest to najniżej położona przełęcz w głównym grzbiecie Łuku Karpackiego. Historycznie miejsce to pełniło ważną rolę tranzytową jako szlak handlowy oraz było ważnym punktem strategicznym podczas II wojny światowej w 1944 roku; okolice przełęczy były miejscem walk i pochówku ok. 99 000 żołnierzy podczas operacji Preszowsko-Dukielskiej. Obecnie znajduje się tutaj pomnik-mauzoleum upamiętniający poległych żołnierzy w walkach o Przełęcz Dukielską. W Krajnej Polanie skręcamy na Bodružal, wieś w której znajduje się cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja pochodząca z 1658 roku, wpisana na listę UNESCO. Następnie jedziemy w kierunku drogi nr 575, gdzie skręcamy na wschód w kierunku na Medzilaborce. Po drodze mijamy wsie, gdzie dużo odsetek mieszkańców to Rusini.  W Medzilaborcach warto odwiedzić  Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola, w którym wystawa podzielona jest na trzy części. Pierwsza ekspozycja jest dziełem Paula Warhola i jego syna Jakuba. Druga część składa się z dokumentów i rekwizytów, autentycznego pochodzenia Andy'ego Warhola, które sugerują, że atrysta ma rusińskie pochodzenie. Trzecią, największą powierzchnię wystawienniczą reprezentują prace Andy'ego Warhola.  Obowiązkowym punktem jest również mini skansen, który przedstawia rustykalne wioski z przeszłości. Ekspozycje są oryginalnymi replikami rusińskich domów z pobliskich wiosek. Wszystkie są wykonane ręcznie.

Z Medzilaborzec kierujemy się na Sninę drogą numer 567, przejeżdżając przez rusnackie miejscowości, po drodze za Niżną Jabłonką w miejscowości Hostovice możemy skręcić w lewo do Osandego, gdzie znajduję się kaplica czaszek – krypta, w której znajdują się szczątki ok. 1600 żołnierzy rosyjskich poległych podczas I wojny światowej. Dojeżdżając do Sniny warto zatrzymać się przy klasycystycznym pałacu z 1781 roku, gdzie na dziedzińcu stoi posąg Herkulesa, który został odlany z miejscowego żelaza. W zrekonstruowanym pałacu obecnie znajduje się ekspozycja muzealna, galeria oraz biblioteka.Snina jest bardzo dobrym punktem wypadowym dla turystów na wycieczki w góry Bukowe i Wyhorlat, którego jeden ze szczytów Sninski Kamień (1006 m n.p.m.) górujęe nad miastem. W okolicznych wsiach Ruský Potok, Uličské Krivé, Topoľa i Hrabová Roztoka znajdują się drewniane rusińskie cerkwie.

Do Humennego jedziemy wzdłuż rzeki Cirocha, w mieście warto zatrzymać się w renesansowym pałacu. Rezydencja strzeżona jest przez cztery lwy odlane z brązu, została zbudowana przez rodzinę Drugethów w 1610 roku obecnie znajduje się tam Muzeum Wyhorlatskie, gdzie możemy zobaczyć ekspozycję szlachty z okresu renesansu, a także sztukę sakralną z XX w. Za pałacem mieści się skansen, gdzie znajdują się różne obiekty architektury ludowej, takie jak domy, młyny czy warsztaty kowalskie przeniesione z terenu Beskidu Niskiego, Bukowskich gór oraz Wyhoraltu. Najcenniejszym zabytkiem jest drewniana cerkiew z Nowej Sedlicy z 1764 roku.

Wyjeżdżając z Humennego kierujemy się na Vranov nad Toplom, po 12 km dojeżdżamy do skrzyżowania pod ruinami zamku Čičva pochodzącego z XIIIw. Zamek po najazdach Rakoczego w 1711 r. popadł w ruinę. Obecnie można zaparkować pod zamkiem i ścieżką wejść na ruiny, skąd roztacza się przepiękny widok na góry Wyhorlatskie. Spod zamku jedziemy w kierunku na Stropkov, będziemy przejeżdżać przez malowniczą drogę wzdłuż zalewu Domasza, który powstał w 1967 roku. Po drodze w nieistniejącej już miejscowości Kelča, przy brzegu zalewu zachował się XVIII-wieczny kościół murowany rzymskokatolicki pw. Króla Stefana w stylu barokowo-rokokowym. Jadąc dalej w Stropkowie skręcamy na Svidnik, gdzie później wjeżdżamy już na główną drogę międzynarodową nr 21.

Trasę kończymy w Svidniku, gdzie warto zatrzymać się w skansenie pod nazwą Muzeum Kultury Ukraińskiej Svidník, gdzie na około 10 ha zebrane są obiekty z kultury Rusinów na terenie Słowacji, są to budynki gospodarcze i rzemieślniczne, takie jak: stajnie, spichlerze, stodoły, młyny wodne, wiatraki.  Ponadto znajduje się tutaj drewniana greckokatolicka cerkiew z 1766 roku pw. św. Paraskewy, która została przeniesiona z Novej Polianki. W skansenie jest również wystawa, dokumentująca zajęcia Rusinów, takie jak rolnictwo i pasterstwo. Tereny skansenu połączone są z amfiteatrem, gdzie corocznie odbywają się festiwale związane z kulturą Rusinów na Słowacji, m.in.tradycyjne wesele ludowe, zwyczaje wielkanocne, chrzciny, jarmarki, pokazy tradycyjnych rzemiosł ludowych.Za Svidníkiem mamy kolejną miejscowość rusińską o nazwie Ladomirová, w której znajduje się cerkiew św. Michała Archanioławpisana na listę UNESCO. Obiektpochodzi z 1742 r., ma konstrukcję zrębową, bryłaorientowana, pokryta gontem. W środku znajduje się przepiękny ikonostas z XVIII w.

Dodatkowe informacje

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020