Redyk v obci Brenna 2018

Redyk w Gminie Brenna

30.06.2018

W dniu 30.06.2018 na Sałaszu Skałka w gminie Brenna, zorganizowano imprezę folklorystyczną pt. „Redyk w gminie Brenna”

W trakcie trwania imprezy, w sposób tradycyjny poprowadzono szereg wydarzeń przybliżających życie na sałaszu. Wydarzenie rozpoczęto „modlitwą pasterską”, po przez omówienie znaczenia okadzania stada, pasterzy, przestrzeni sałaszu, przybliżono sens gospodarski pasterskiej polegającej na wspólnotowym wypasie owiec i kóz. Po zejściu z pastwiska poprowadzono uczestników wydarzenia do płonącej watry, gdzie na żywym ogniu poprowadzono pokaz tradycyjnego wyrobu sera pasterskiego. Po sklaganiu (zserzeniu mleka) poczęstowano w ramach degustacji odwiedzających „bacówkę na skałce” świeżym słodkim serem oraz owczą bryndzą. Omówiono, proces wyrobu produktów pasterskich, ich znaczenia, wartości itp.

W trakcie wydarzenia trwającego od godz. 11 00, całość imprezy ubogacała od strony muzycznej Kapela Góralska.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020