Tradičné Miyszani Owie v obci Istebna 2018

Tradycyjne Miyszani Owiec w  gminie Istebna

2.05.2018

Tradycyjnie 2 maja w Koniakowie odbył się obrzęd mieszania owiec, które przez najbliższe pół roku baca Piotr Kohut wraz z juhasami będzie wypasał na terenie Ochodzitej w Koniakowie, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Tegoroczna edycja wydarzenia składała się z prelekcji poświęconej dawnym obrzędom związanym z rozpoczęciem wypasu owiec, rozpalenie watry i tradycyjne obrzędy, koncert kapeli góralskiej, pokaz klagania mleka, liczne warsztaty i prezentacje rękodzieła oraz wystawa pasterska i degustacja serów. Początek imprezy rozpoczął się o godzinie 11.00. Tradycyjne Miyszani Owiec odbyło się w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. O godz. 11:00 przywitano gości, prelekcję na temat obrzędów pasterskich poprowadzili wspólnie – Maria Kohut – Prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne, Małgorzata Kiereś – etnograf, Kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle oraz Andrzej Gąsienica Makowski –Prezes Towarzystwa Produktu Górskiego. Oprawę muzyczną wydarzenia prowadziła kapela góralska „Zwyrtni” z Koniakowa, na scenie wystąpił Zespół Regionalny Koniaków. Swoją muzykę zaprezentowali też Zbójnicy. Przeprowadzono obrzędy wołoskie: rozpalenie watry w kolybie, okadzanie koszora, mieszanie owiec wokół moja, modlitwa i poświęcenie stada. Gazdowie przyprowadzili łącznie ponad 1000 owiec. Wydarzenie przyciągnęło ogromną liczbę turystów i mieszkańców, którym zaprezentowano sery regionalne, dla wszystkich uczestników przygotowana została  degustacja serów

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020