WISŁA - Miyszani Owiec na Cieńków - 2017

WISŁA - Miyszani Owiec na Cieńkowie

Termin: 13 maja 2017

Rozpoczęcie wypasu owiec, tradycyjny obrzęd poświęcenia i okadzenia stada oraz połączenie owiec w jedno stado. Impreza miała na celu przybliżenie uczestnikom tradycji pasterstwa wołoskiego, obecnego na terenie Karpat i Beskidu Śląskiego. Podczas imprezy było można skosztować serów owczych, gulaszu baraniego, herbaty z zielin (ziół) i lokalnych wypieków. Impreza obejmowała również występy kapel i zespołów regionalnych oraz szereg konkursów z nagrodami, m.in.: gra na trombicie.

Impreza nawiązywała do tradycji pasterskich Wisły (związana z rozpoczęciem wypasu owiec na halach). Tradycyjnym obrzędom towarzyszyły występy taneczne i zabawa przy góralskiej muzyce.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020