Aktualności

Výstava „V kruhu živej (pastoračnej) watry“ - Ludźmierz

V dome Vysočiny Kazimierz Przerwy-Tetmajer a Władysław Orkan v Ludźmierzi sa uskutočnila tematická výstava venovaná pastoračným tradíciám. Leitmotív - živá vata - horenie v pastierskom dome symbolizuje trvanlivosť pastoračnej kultúry, puto s generáciami predkov a na jar oživujúcej tradície pasenia oviec.

Súčasťou výstavy je interiér chaty s pastierom v popredí, s kotlom visiacim nad vodou, stojace vedľa kopčeka syra, kopčekmi zavesenými na stene, vedľa nej je napodobenina skládky s modelmi oviec a juhas, v pozadí obrázky krajiny Podhale. Výstava bola navyše vybavená multimediálnym súborom modelu, ktorý je k dispozícii pre sprievodcu alebo vedúceho skupiny. Výstavu spestrujú citáty, výroky, myšlienky, nálady súvisiace s pastoračnou tematikou a 9 náučných tabuliek venovaných valašskej kultúre.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020