Publikacje

Pakiety turystyczne związane z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej

Pakiety turystyczne związane z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej obejmują trasy na terenie Beskidu Niskiego, pogranicza Beskidu Niskiego i Bieszczadów oraz Bieszczady o Góry Sanocko-Turczańske. Znajdują się tu informacje dotyczące m.in. rodzaju pakietu, sposób przemieszczania się opisy miejsc i atrakcji, oraz poziom trudności.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020