Wydarzenia

Jarmark Pasterski w Koniakowie 2019

Pod koniec sierpnia co roku zjeżdżają się do Koniakowa ludzie Karpat – pasterze oraz miłośnicy pasterstwa, twórcy ludowi, rękodzielnicy, działacze regionalni oraz producenci tradycyjnych oryginalnych  karpackich produktów regionalnych.

To wyjątkowy dzień – odbywają się pokazy wyrobu serów, ręcznego strzyżenia owiec, przeróbki wełny, warsztaty rękodzielnicze, występy kapel i zespołów regionalnych – Już dziś zapraszamy na Jarmark Pasterski 24 sierpnia 2019 r!

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020