Wydarzenia

Pastiersky trh v meste Koniaków 2019

Na konci augusta každý rok prichádzajú do Koniaków Karpati - pastieri a pastierski nadšenci, ľudoví umelci, remeselníci, regionálni aktivisti a producenti tradičných originálnych karpatských regionálnych výrobkov.

Toto je špeciálny deň - sú tu ukážky výroby syra, strihania oviec, spracovania vlny, remeselníckych dielní, vystúpení kapiel a regionálnych skupín - dnes vás pozývame na pastoračný veľtrh 24. augusta 2019!

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020