Wydarzenia

Promocja książki: "Bacowie i wałasi. Pasterstwo na pograniczu polsko-słowackim." Brenna

O kulturze, serach i obyczajach pasterskich w Karpatach,

oraz wydanym w ramach projektu albumie, opowiadał będzie Józef Michałek.

W programie przewidziana jest degustacja bryndzy.

Podczas  wydarzenia na skrzypcach zagra grupa dzieci z Bazy Talentów, ze swoim nauczycielem Zbigniewem Wałachem .

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020