Wydarzenia

Propagácia knihy: „Bacowie a wałasi. Pastierstvo na poľsko-slovenských hraniciach.“ Brenna

O zvykoch v oblasti kultúry, syrov a pastierov v Karpatoch,

a album uverejnený ako súčasť projektu, bude rozprávať Józef Michałek.

Súčasťou programu je ochutnávka bryndze.

Počas podujatia bude hrať husle skupina detí z Talent Base spolu s ich učiteľom Zbigniew Wawałh.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020