Wydarzenia

Rozsod Owiec Stecówka

Wydarzenie to rokrocznie zakańcza okres wypasu na halach. Dni stają się już coraz chłodniejsze, trawa żółknie po pierwszych przymrozkach, to znak, że pora powracać do domów, rozdzielić kierdel pomiędzy właścicieli poszczególnych stad i dokonać podziału wytworzonego podczas wypasu sera.

Wczesnym popołudniem pasterze wraz z owcami przybyli na Stecówkę, gdzie na łące niedaleko kościoła Proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce – Ks. Grzegorz Kotarba przewodniczył wspólnej modlitwie i dokonał poświęcenia stada. Rozsod to czas dziękczynienia Bogu za szczęśliwy, bezpieczny wypas i pasterzom za trud ich codziennej  pracy, bez której nie mogłaby istnieć karpacka tożsamość.

Rozsodowi towarzyszyła muzyka w wykonaniu kapeli „Jetelinka”, a także bogata gościna. Nie zabrakło tradycyjnych placków ziemniaczanych, gulaszu, pieczonych kiełbas, serów i słodkich kołoczy. Na odwiedzających czekało także stoisko z wiklinowymi koszami na drewno i jesienne zbiory w sadzie, a także straganik z rękodziełem.

Rozsod Owiec na Stecówce był jednym z wydarzeń na Szlaku Kultury Wołoskiej. Udział wzięli w nim nie tylko pasterze, ale także licznie zgromadzeni mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej, turyści i goście. Nie zabrakło również władz lokalnego samorządu – Wójta Gminy Istebna Henryka Gazurka wraz z małżonką, Radnej Powiatowej Łucji Michałek oraz Radnego Gminy Istebna Józefa Michałka, będącego zarazem jednym z inicjatorów i organizatorów Rozsodu.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020