Budownictwo Bojkowskie

Kategoria: Architektura

Budownictwo tworzone przez Bojków miało postać przede wszystkim zabudowy jednobudynkowej, gdzie pod jednym dachem znajdowała się część mieszkalna i gospodarcza. Długie chałupy zwane chyżami bojkowskimi budowano z drewna jodłowego i kryto czterospadowym dachem ze słomy. Stosowano konstrukcję zrębową, a wieńce zrębu łączono w narożach na nakładkę prostą z ostatkami. Na początku XX w. pojawiły się łączenia „na rybi ogon”. Zręby chałup uszczelniane były mchem, a miejsca styku belek lepiono z zewnątrz i wewnątrz gliną. Do krokwi przybijano poziome łaty, a do nich przymocowywano pokrycie ze słomy. Kalenicę zabezpieczano dodatkowo parami skrzyżowanych żerdzi.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020