Bojkovské staviteľstvo

Kategoria: Architektúra

Staviteľstvo tvorené Bojkami malo podobu jedno objektovej stavby, v ktorej pod jednou strechou bola umiestnená obytná a obchodná časť. Dlhé chalupy nazývané bojkovské chyže boli stavané z jedľového dreva a pokryté štvorspádovou slamenou strechou. Bola použitá zrubová konštrukcia a rohy zrubu spojené v nárožiach s jednoduchým prekrytím so zvyškami. Na začiatku 20. st. sa objavili spoje „na rybí chvost“. Chalupy boli utesnené machom a miesta styku trámov boli lepené z vonkajšej a vnútornej strany hlinkou. Vodorovné laty boli pribité ku krokve a na nich bolo pripevnená krytina zo slamy. Hrebeň bol dodatočne zaistený pármi prekrížených žrdí.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020