Budownictwo Łemkowskie

Kategoria: Architektura

We wschodniej i środkowej części Łemkowszczyzny budowano zagrody jednobudynkowe, półtoratraktowe (wzdłużny podział pomieszczeń po obu stronach sieni, często też boiska), posiadające zwiększoną ilość pomieszczeń gospodarczych. Bywały też domy tylko z jedną komorą za izbą lub trójwnętrzne. Stajnie z reguły znajdowały się w pobliżu izby. Budowano wąskie na jeden metr „zahaty” (na szerokość okapu), otaczające budynek, chroniące przed wiatrem i zimnem. Malowano również zręby (na zewnątrz budynku) w czerwono brązowe (szersze) i białe lub niebieskie (węższe) pasy. U Łemków Zachodnich widać bardzo silne związki z wsiami polskimi. Budowano tutaj domy oddzielone od stodoły połączonej ze stajnią. Komora przez brak pieca była nazywana „zimną izbą”, posiadała też okno.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020