Łemkovské staviteľstvo

Kategoria: Architektúra

Vo východnej a strednej časti regiónu Łemkov boli postavené statky jednoobjektové, alebo poldruha objektové v tvare škrupiny (pozdĺžne rozdelenie miestností na oboch stranách siene, často tiež i stodoly), ktoré mali zvýšený počet hospodárskych miestností. K dispozícii boli aj domy len s jednou komorou za miestnosťou alebo trojitým interiérom. Maštale sa zvyčajne nachádzali v blízkosti izby. Budovali sa úzke na jeden meter „zahaty“ (na šírku odkvapov), obklopujúce budovu, chrániace pred vetrom a chladom. Farbili sa tiež zruby (exteriér budovy) červenohnedými (širšie) a bielymi alebo modrými (užšie) pásmi. U západných Łemkov vidieť veľmi silné väzby s poľskými dedinami. Stavali sa tu domy, oddelené od stodoly spojenej s maštaľou. Komora bola nazývaná „chladnou izbou“, keďže v nej nebola pec, mala aj okno.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020