Bacówka, Istebna Stecówka

Kategoria: Architektura

Bacówka szczególnie ważna w obrzędowości pasterskiej na terenie Beskidu Śląskiego. W tym miejscu  w 2004 r. rekultywowano myiszani owiec i rozsód owiec- święta wyjścia i powrotu owiec z hal. Podobnie jak ma to miejsce w innych częściach regionu praktykowana jest tutaj gospodarka sałasznicza- polegająca na wypasaniu stada składającego się z kilku mniejszych pod okiem jednego bacy. Bacówka należy do Henryka Kukuczki prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne. Obiekt ten znajduje się na szlaku prowadzącym na Baranią Górę, jest to więc miejsce żywej tradycji wypasu owiec. Bacówka należy do Szlaku Bacówek Programu Owca +.Opis architektoniczny: Współczesna bacówka wzniesiona na niskim zrębie o który opiera się krokwiowa konstrukcja szeroko rozpiętego dachu. Wejście ulokowane jest w ścianie szczytowej i nieco cofnięte do środka. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020