Bacówka, Istebna Stecówka

Kategoria: Architektúra

Pastierska chata je obzvlášť dôležitá v pastierskych rituáloch v Sliezskych Beskách. Tu sa v roku 2004 rekultivovali stáda oviec a chov oviec - sviatok odchodu a návratu oviec z hál. Podobne ako v iných častiach regiónu sa tu praktizuje aj hospodárstvo Sałašnika - spočívajúce v pasení stáda pozostávajúceho z niekoľkých menších pod jedným pastierom. Bacówka patrí k Henryk Kukuczka, ktorý prevádzkuje poľnohospodársku farmu. Tento objekt sa nachádza na chodníku vedúcom do Barania Góra, takže je miestom živej tradície pasenia oviec. Pastier patrí k programu Ovčia stopa pre program Ovce + Architektonický popis: Súčasný pastiersky dom postavený na nízkej konštrukcii, na ktorej spočíva krokvová konštrukcia široko rozšírenej strechy. Vchod je umiestnený v štítovej stene a vo vnútri mierne odtiahnutý.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020