Produkty i potrawy pasterskie - oscypek Małopolska

Kategoria: Kultúra

Wykonywany jest w następujący sposób: mleko podgrzewano w kotle nad watrą, a następnie dodawano do
niego podpuszczkę z żołądka cielęcego, czyli klag (klog) (dzisiaj używa się do tego podpuszczki wyprodukowanej chemicznie); w ten sposób mleko się klagowało (klagało), czyli ścinało; powstałe kawałki sera baca wybierał do lnianej płachty zwanej grudzianką, w której uzyskany ser – bundz (produkt pośredni w produkcji oscypków) – ociekał z serwatki; z bundzu baca formował stożkowate serki (oscypki), moczył je w silnym roztworze soli (rosole) i gorącej wodzie oraz wędził nad watrą (ogniskiem). Oscypek wyrabiany jest w sezonie letnim od maja do września, nie może zawierać więcej niż 40% domieszki mleka krowiego. Wymiary oscypka: 60-80 gad, 17-28 cm długości. W 2005 r. oscypek został wpisany na listę produktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a w 2007 r. oscypek został polskim produktem regionalnym u Unii Europejskiej. W 2012 r. oscypek otrzymał Polskie Godło Promocyjne w XXII edycji konkursu „Teraz Polska” w kategorii Produkty.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Galeria

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020