Aktualności

Ogólne

25/26 sierpnia 2017 - Konferencja otwierająca projekt „Szlak Kultury Wołoskiej”

Górale z Rumunii, Bojkowie, Huculi i Łemkowie - to tylko niektórzy z przedstawicieli, którzy pojawili się na Konferencji Naukowej organizowanej w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. Konferencja poprzedzona została uroczystym otwarciem III Zjazdu Karpackiego.

Na cieszyńskim wzgórzu zamkowym spotkali się przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Przyjechali na inaugurację projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” oraz zjazd karpacki, który tradycją nawiązuje do przedwojennych spotkań ludzi gór. Sygnałem rozpoczęcia wydarzenia była gra na trombicie i na gajdach oraz słowackiej fujarze sałaszniczej, a także salwa karpackich zbójników. 

Uroczysta inauguracja odbyła się o godz. 9.00 na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

Kontynuacją uroczystego spotkania była konferencja poświęcona Szlakowi Kultury Wołoskiej, która odbyła się na w sali wystawowej Zamku Sztuki (Zamek Cieszyn). Na konferencji poruszono kwestie związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Karpat w kontekście tworzenia liniowego produktu turystycznego - Szlaku Kultury Wołoskiej.

Po konferencji naukowej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w Ośrodku „Szarotka” w Istebnej.

Program konferencji:

 10.30 – 10:40

Rozpoczęcie konferencji

Stowarzyszenie „Delta Partner”, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

sala konferencyjna Zamku Sztuki, Zamek Cieszyn

10:40 – 11:10

Szlak Kultury Wołoskiej - początek drogi

Józef Michałek, koordynator merytoryczny projektu ze strony Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner

11.10 – 11:40

Wołosi strażnicy gór

prof. zw. dr. hab. Ilona Czamańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Bałkanistyki Instytutu Historii UAM

11.40 – 12:10

Idea szlaków kulturowych. Szlak Kultury Wołoskiej

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu

12.10 – 12:50

Szałaśnictwo beskidzkie

Małgorzata Kiereś, Muzeum Beskidzkie w Wiśle

12:50 – 13:20

Przerwa kawowa

13.20 – 13:50

Dziedzictwo przyrodnicze. Hale i pastwiska górskie

Aleksander Dorda, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Ustroński Klub Ekologiczny

Marek Fiedor, Górecki Klub Przyrodniczy

13:50 – 14:20

Wartość krajobrazu kulturowego w turystyce

dr Michał Sobala, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Uniwersytet Śląski

Wydział Nauk o Ziemi

14.20 – 14:50

Produkt Górski na szlaku kultury wołoskiej

Andrzej Gąsienica – Makowski, Prezes Zarządu Towarzystwa Produktu Górskiego

14:50 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

DWUDNIOWY PROGRAM OBEJMOWAŁ:

25 sierpnia 2017 r. PIĄTEK. Cieszyn, Zamek ----- > Istebna.

9.00 Uroczysta inauguracja projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

10.30 Konferencja Szlaku Kultury Wołoskiej.

Po godzinie 15.00 następował przejazd do Istebnej: grupy konferencyjne miały możliwość uczestniczenia w wizytach terenowych na terenie Trójwsi Beskidzkiej, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego. 

26 sierpnia 2017 r. SOBOTA 

W sobotę uczestnicy konferencji mieli możliwość wziąć udział w wizytach studyjnych obejmujących charakterystyczne miejsca dokumentujące tradycję i kulturę pasterską oraz w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu a także w imprezach towarzyszących zjazdowi karpackiemu .

Plan obejmował wizyty:

  • Od 9.00 Wizyty studyjne – Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce
  • od 10:00 całodniowy Jarmark Pasterski w Centrum Pasterskim w Istebnej – wydarzenie miało charakter otwarty, wstęp był bezpłatny.
  • 13.00 Wizyta na sałaszu na Złotym Groniu w Istebnej – gdzie rozpalona została symboliczna Karpacka Watra.

Wydarzenie w liczbach:

  • 100 osób – uczestnicy Konferencji Naukowej „Szlak Kultury Wołoskiej”
  • 25 osób – uczestnicy wyjazdów studyjnych ok. 500 osób – uczestnicy imprez towarzyszących wydarzeniu

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020