Aktualności

Ogólne

Objazdowa wystawa pasterska

W związku z realizacją inicjatywy oddolnej w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” zorganizowane zostały 4 objazdowe wystawy pasterskie. Działanie to miało na celu uświadomienie turystów a także mieszkańców regionu Bieszczad, że ten obszar Polski oprócz wrażeń estetycznych, jakich dostarczają krajobrazy, przygody na szlakach i wypoczynek na łonie przyrody, posiada bogatą kulturę i wciąż żyje w nim tradycja związana z pasterstwem.

Wszystkie organizowane wystawy miały na celu pokazać przedmioty, które używane są codziennie na Bacówce do wyrobu sera, podczas wypasu zwierząt, wyjaśnienie wszystkim uczestnikom, na czym polega pasterstwo tradycyjne i wypas kulturowy. Elementy, jakie zostały prezentowane to: stroje regionalne damskie/męskie, puciery (różne rozmiary), maślnice, wiadra, formy serowarskie (różne rodzaje), glemplarka, prasa do serów, czerpaki, dzwonki pasterskie, palice, skóry owcze, wełna, gotowe wyroby z wełny (pledy, kamizelki) a także wystawa fotografii pasterskiej


Wystawy prezentowane były w czasie ważniejszych wydarzeń kulturowych regionu Bieszczad tj.:

- Wystawa w Zatwarnicy podczas imprezy edukacyjnej „Razem dla Zielonego Podkarpacia”- 15.09.2018 r.

- Wystawa w Wisłoku Wielkim, Chata nad Wisłokiem podczas Wołoskiej Koliby, Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku- 07.10.2018 r.

- Wystawa w Ustrzykach Górnych podczas konferencji „Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego” i koncertu folkowego- 16.09.2018 r.

- Wystawa w Osławicy podczas wydarzenia Wołoska Koliba, Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku- 06.10.2018 r.Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020